فیلم / مصاحبه آزاده مهدی طحانیان،سرباز کوچک امام با خبرنگار هندی

+دانلود  

این فیلم توسط خبرنگاران فرانسوی و خانمی از هند در سال ۱۳۶۲ در اردوگاه رمادیه دو گرفته

 

شده که در آن آقای مهدی طحانیان  جواب دندان شکنی به خبرنگار هندی

 

داده اند که واقعا خاطره انگیز و یاد آور خاطرات اسارت و مظلومیت آزادگان است .

 

خاطرات این آزاده را می توانید در کتاب " سرباز کوچک امام " بخوانید.

 

 

 

 

اضافه کردن دیدگاه جدید