فیلم/ شوخی دستی حاج قاسم با رزمنده ها

در این فیلم شوخی حاج قاسم سلیمانی را با رزمندگان مقاومت می بینید.
 
 
 
 
 

 

 

 

*م/باشگاه خبرنگاران

اضافه کردن دیدگاه جدید