فیلم/ دیدار تشکل‌های دانشجویی با رهبرانقلاب

دانشجویان ونمایندگان تشکل های دانشجویی دردانشگاه های سراسرکشور در دیداری صمیمانه وصریح با رهبر انقلاب حدود ۵ ساعت از دغدغه های دانشجویی، فرهنگی، اجتماعی، سیاسی و اقتصادی نسل جوان سخن گفتند.
 

دانلود

*م/مشرق

اضافه کردن دیدگاه جدید