فیلم/ داعش بازهم جنایت آفرید

 گروه تروریستی داعش جدیدترین ویدئوی خود از سربریدن هشت نفر را به اتهام نبرد علیه عناصر این گروه منتشر کرد.

 

گروه تروریستی داعش در این نوار ویدئوی که بخشی از آن را روزنامه "دیلی میل" انگلیس در پایگاه اینترنتی خود قرار داد، هشت نفر را در لباس های پرتغالی رنگ نشان می دهد که هریک از آنها با یک نفر از عناصر داعش در یک صف همراهی می شوند و در نهایت نیز، این عناصر هرکدام یک نفر از این هشت نفر را درحالی که زانو زده و چشم های آنها بسته است، سر می برند.

 

گروه تروریستی داعش در نوار ویدئوی، این هشت را اتباع عراقی و سوری خواند و آنها را "خبرچین هایی" توصیف کرد که علیه عناصر این گروه جنگیده اند.

 

+دانلود

اضافه کردن دیدگاه جدید