فیلم / خاطرات اسارت از زبان سید آزادگان

زنده یاد علی اکبر ابوترابی خاطره ای از نحوه شهادت معلم شهید فرخی در زمان اسارت را بازگو می کند.

 

 

اضافه کردن دیدگاه جدید