فیلم/ تسهیلات مسکن ایثارگران

 

نطق مهندس جعفرزاده در جلسه علنی مجلس در خصوص افزایش تسهیلات مسکن ایثارگران

 

 

اضافه کردن دیدگاه جدید