فیلم/ اولین گفتگوی "امیر نوری" از فلوجه پس از آزادسازی این شهر در عراق

انتشار تصاویر امیر نوری در عملیات آزاد سازی فلوجه در فضای مجازی حاشیه هایی در بر داشت.
 
 
 
 

 

اضافه کردن دیدگاه جدید