کری- ایران

"جان کری" وزیر امور خارجه آمریکا در نشست «مؤسسه صلح» گفت: قبل از توافق هسته‌ای برای بمباران ایران تحت فشار بودیم.وی افزود: در صورتی که برجام را دلبخواهانه لغو کنیم، فوراً به وضع درگیری با ایران...