پارلمان- انگلیس- اسرائیل

رسانه ها و مطبوعات انگلیس نوارهای ویدئویی را منتشر کردند که نشان می دهد مسئولان سفارت اسرائیل در لندن در تلاش برای سرنگونی وزرا و نمایندگان انگلیسی به علت مخالفت آنها با این رژیم دست دارند. افشای این...