هاشمی- شیخ خالد- تسلیت

شیخ خالد الملا از رئیس فقید مجمع تشخیص مصلحت نظام به عنوان 'یکی از حامیان بزرگ طرح همزیستی مسالمت آمیز آحاد بشریت و طرح وحدت اسلامی و همزیستی ادیان آسمانی' نام برد.وی خاطرنشان کرد: خط مشی این مرد...