مظاهر رنجبر،اسارت،آزادگان،گفتگو با آزادگان،پیام آزادگان

گفت وگو با آزاده مظاهر رنجبر اعزامی سال ۱۳۶۵، سربازی که برای  دفاع از آب و خاک و کشور،  از تهران به منطقه اعزام و دست تقدیر او را  به تکریت می کشاند و مدت ۲۶ماه  از زندگی خود را در آنجا تجربه می...