فرج ا... فصیحی رامندی

به گزارش پایگاه اطلاع رسانی پیام آزادگان ، در آخرین روزهای زمستانی اسفندماه ۱۳۹۶ فرصتی دست داد تا پای صحبت های آزاده گرانقدر فرج ا... فصیحی رامندی از استان قزوین بنشینیم. وی  ...