سوریه ، جنگ سوریه ، وادی بردی ، قطع آب دمشق ، کلاه سفیدها ، القاعده ، سیا ، پنتاگون

بستن آب به روی حدود ۵ میلیون شهروند سوری ساکن دمشق از ناحیه «وادی بردی»، حقایقی قابل توجه را روشن می کند.آمریکا و بریتانیا از سازمان «کلاه سفیدها» حمایت می کنند. یک سازمان به اصطلاح امدادرسانی که...