سنی آمریکایی

رهبر معظم انقلاب اسلامی: شیعه انگلیسی و سنّی امریکایی مثل دو لبه یک قیچی آتش‌افروزی می‌کنند؛ وحدت امت اسلامی، توطئه فراموش شدن مسئله فلسطین را ناکام خواهد کرد.