سلیمانی- هاشمی- خامنه ای

خبرگزاری رویترز (Reuters) با انتشار گزارشی به انعکاس مراسم تشییع مرحوم هاشمی رفسنجانی پرداخته و آن را نمایش اتحاد و همبستگی خوانده است. در بخش هایی از این گزارش می خوانیم: «سیاست های...