خارجی- عراق

طبق اطلاعات به دست آمده، ابوبکر البغدادی در منطقه 'البعاج' و 'قیروان' در نزدیکی مرزهای عراق با سوریه مخفی شده است.وی با اشاره به وجود رقابت بین آمریکایی ها و عراقی ها برای به دام انداختن البغدادی...