تورم

 بانک جهانی در تازه ترین گزارش خود، نرخ رشد اقتصادی ایران در سال ۲۰۱۶ را ۴.۶ درصد برآورد و برای سال ۲۰۱۷ نیز ۵.۲ درصد پیش بینی کرد. بر اساس گزارش «چشم انداز اقتصادی جهان ۲۰۱۷...
محمد باقر نوبخت با اشاره به پیش بینی افزایش ۱۰ درصدی حقوق و دستمزد در سال آینده گفت: میزان افزایش حقوق متناسب با نرخ تورم است، لذا پیش بینی نرخ تورم برای سال اینده ۷.۸ درصد است که میزان افزایش پیش...
بررسی ها نشان می دهد از سال ۱۳۵۷ تا پایان سال ۱۳۹۴ تنها دو سال ایران نرخ تورم تک رقمی را تجربه کرده است. پیش بینی های صورت گرفته حاکی از ان است که در سال جاری ایران نرخ تورم تک رقمی را شاهد خواهد بود...