به همه بگویید - سخنرانی مقام معظم رهبری - پاسخ رهبر انقلاب به نگرانی ها - اوضاع امروز