آسمانی شد

 [[{"fid‏":"23584","view_mode":"default","type":"media","attributes":{"height":"450","width":"600","class":"media-element file-default"}}]] پایگاه اطلاع رسانی پیام آزادگان، با...
به گزارش پایگاه اطلاع رسانی پیام آزادگان، با تأسف و تأثر فراوان، جانباز و آزاده سرافراز دفاع مقدس حاج نوراله مرادی قصر، از شهر قصرشیرین به یاران شهیدش پیوست. [[{"fid":"23332","...
[[{"fid‏":"22625","view_mode":"default","type":"media","attributes":{"height":"967","width":"600","class":"media-element file-default"}}]] پایگاه اطلاع رسانی پیام آزادگان، با تأسف و تأثر...