آزادگان - پیام آزادگان - اخبار آزادگان - بیرجند

برنامه های آزادگان بیرجندی در سالروز ورود آزادگان به میهن اسلامی در روز ۲۵ مردادماه برگزار شد