آزاده فریبرز جاهی،اسارت،آزادگان،گفتگو با آزادگان،پیام آزادگان

به گزارش پایگاه اطلاع رسانی پیام آزادگان ، فریبرز جاهی متولد ۱۳۴۷، ۱۷ساله بوده و هنوز یکسال به سربازی اش مانده دفترچه آماده به خدمت می گیرد تا هرچه زودتر به جرگه سربازان دربیاید. وی...