گزارش تصویری: انتخاب مجدد آزادگان محمدعلی آبادیان و قربانعلی جباری به عنوان رئیس و معاون هیئت انصارالولایه آزادگان بابل

گزارش تصویری: انتخاب مجدد آزادگان محمدعلی آبادیان و قربانعلی جباری به عنوان رئیس و معاون هیئت انصارالولایه آزادگان بابل

هیئت انصارالولایه آزادگان شهرستان بابل ساعت ۲۰:۴۵ روز چهارشنبه ششم بهمن ماه، در منزل سردار قربانعلی جباری تشکیل جلسه داد که در این جلسه ضمن اجرای برنامه معمول هرماه، با انتخابات بعمل آمده آقایان محمد علی آبادیان و قربانعلی جباری به ترتیب برای دومین بار بعنوان رئیس و معاون هیئت انصارالولایه آزادگان شهرستان بابل انتخاب شدند.

پایگاه اطلاع رسانی پیام آزادگان

 

 

 

نمایش در اسلایدر: 

اضافه کردن دیدگاه جدید