در جریان جنگ - سیدعلی اکبر ابوترابی

وی در جنگ ایران و عراق در کنار مهدی چمران حضور داشت و در نهایت به اسارت درآمد. وی نقش عمده‌ای در اردوگاه‌های اسرای ایرانی در عراق داشت. همچنین او نماینده ی اسرای ایرانی در اردوگاه‌های عراق بود ، او از هیچ کمکی دریغ نمی کرد . در کتاب من زنده ام بخشی از خدمت‌های او بیان شده‌است .

نمایش در اسلایدر: 

اضافه کردن دیدگاه جدید