تصاویر/ مراسم ترحیم پدر آزاده مهندس سعید اوحدی رئیس سازمان حج و زیارت

 

مراسم ترحیم پدر آزاده مهندس سعید اوحدی رئیس سازمان حج و زیارت
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

انتهای پیام/ک
 

اضافه کردن دیدگاه جدید