تصاویر/ سومین همایش آزادگان عملیات خیبر در اصفهان

 

اضافه کردن دیدگاه جدید