تصاویر/ سنگ تمام شمالی ها برای غواصان شهید

 

مردم جویبار، سوادکوه، بهشهر ،خلیل شهر ، سیمرغ و نکاء در تشییع پیکر دردانه های غواص سنگ تمام گذاشتند.
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

انتهای پیام/ک

اضافه کردن دیدگاه جدید