تصاویر/ جلسه هیئت قرآنی آزادگان موصل تهران در ۱۳ مرداد

جلسه هیئت قرآنی آزادگان موصل تهران در ۱۳ مرداد

 

 

 

 

 

 

 

*ک/

 

 

 

 

 

نمایش در اسلایدر: 

اضافه کردن دیدگاه جدید