تصاویر/ بزرگداشت سالروز ورود آزادگان به کشور در باغ موزه دفاع مقدس/شب دوم/قسمت اول

 بزرگداشت سالروز ورود آزادگان به کشور در باغ موزه دفاع مقدس/شب دوم/قسمت اول
 بزرگداشت سالروز ورود آزادگان به کشور در باغ موزه دفاع مقدس/شب دوم/قسمت اول

نمایش در اسلایدر: 

اضافه کردن دیدگاه جدید