تصاویر/ برگزاری هیات بهبهان در دامن طبیعت

ibeb_img_20160218_122338.jpg

آقای زکی پور نفر اول از سمت چپ آزاده ای که سه سال در کردستان اسیر بود
zu0l_img_20160218_122303.jpg
tfxq_img_20160218_122333.jpg

2ntp_img-20160218-wa0057.jpg

y9ob_img-20160218-wa0060.jpg

y9ob_img-20160218-wa0060.jpg
urtu_img_20160218_122232.jpg

fjhe_img_20160218_122316.jpg
5lu3_img-20160218-wa0062.jpg

نمایش در اسلایدر: 

اضافه کردن دیدگاه جدید