تصاویر/ آتش نشانی مردم را خُنک کرد

 

در حاشیه راهپیمایی روز قدس
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

انتهای پیام/ک

اضافه کردن دیدگاه جدید