تصاویری از بازگشت تنها آزاده شهرستان خنج به وطن

یوسف مهدوی، تنها آزاده شهرستان خنج می باشد که ۲۶ ماه اسیر زندان های عراق بود و سرانجام پس از تحمل شکنجه های فراوان، به آغوش وطن بازگشت.

 

 

نمایش در اسلایدر: 

اضافه کردن دیدگاه جدید