تصاویر/مراسم عزاداری همسران آزادگان در هیات موسسه پیام آزادگان

مراسم عزاداری همسران آزادگان در هیات موسسه پیام آزادگان
مراسم عزاداری همسران آزادگان در هیات موسسه پیام آزادگان
مراسم عزاداری همسران آزادگان در هیات موسسه پیام آزادگان

نمایش در اسلایدر: 

اضافه کردن دیدگاه جدید