تصاویر/اهدای فرش دستباف به حرم حضرت عباس(ع)

"علی حکیمی" از اهالی شهر اصفهان، یک تخته فرش دست بافت نفیس را به آستان مقدس حضرت عباس(ع) اهدا نمود.