اساسنامه مؤسسه فرهنگی هنری پیام آزادگان

 
به انگيزه ارتقاي سطح دانش و بينش عمومي و اعتلاي فرهنگ و هنر كشور و ترويج و اشاعه فرهنگ و هنر اصيل ايراني و اسلامي و براساس اهداف فرهنگي مصرّحه در قانون اساسي جمهوري اسلامي ايران و با التزام به رعايت مقررات موضوعه كشوري و ضوابط حاكم بر تأسيس مؤسسات و مراكز فرهنگي و بر طبق مشخصات و شرايط پيش‌بيني شده در اين اساسنامه، «مؤسسة فرهنگي هنري پيام آزادگان» تشكيل مي‌‌گردد.
 
 
فصل اول: کلیات
 
ماده۱ – نام " مؤسسه فرهنگی هنری پیام آزادگان" می‌باشد و برای اختصار در این اساسنامه مؤسسه نامیده می‌شود.
تبصره : منظور از آزادگان، اسیران ایرانی در جنگ تحمیلی عراق علیه ایران می‌باشد.
 
ماده ۲- نوع مؤسسه که با اهداف فرهنگی و مقاصد غیر تجاری و غیر سیاسی تأسیس شده، غیر‌انتفاعی است
 
ماده ۳ – سرمايه و تابعیت مؤسسه ایرانی است.
 
ماده ۴- مدت فعالیت مؤسسه از تاریخ صدور مجوز و ثبت رسمي تا زماني خواهد بود كه مجوز مؤسسه مزبور مورد تأييد وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامي باشد. لغو، عدم تمديد يا عدم تأييد مجوز مربوطه از سوي وزارتخانه مذكور باعث پايان مدت فعاليت مؤسسه خواهد شد. اداره ثبت شركت‌ها پس از اعلام وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامي رأساً نسبت به كأن لم يكن كردن ثبت و اعلام آن به طرق مقتضي اقدام خواهد كرد. (غيرقابل تغيير)
 
ماده ۵- مرکز اصلی و نشانی مؤسسه، تهران خیابان انقلاب کوچه نیایی پلاک ۸ مي‌باشد.
 
ماده ۶- تغییر مرکز اصلی و نشانی مؤسسه و نیز ایجاد شعبه یا نمایندگی و یا تعطیل آنها با تصویب مؤسسان و با اطلاع قبلی و تایید هیأت رسیدگی به امور مراکز فرهنگی بلامانع است.
 
ماده ۷- سرمایه اولیه و دارایی و منابع درآمد به شرح ذیل است :
الف) مبلغ ۲۰۰۰۰۰۰ ریال که در بدو تأسیس مؤسسه از سوی مؤسسان تأمین و پرداخت شده است.
ب) وجوه نقدی و غیر نقدی و اموال اعتباری یا منافع ناشی از فعالیت اقتصادی که از طرف مؤسسات و یا سایر اشخاص حقیقی به مؤسسه واگذار شده یا بشود و نیز سایر هدایا و کمک های بلاعوض.
 
 
ماده ۸- اهداف و موضوع فعالیت مؤسسه بشرح ذیل است :
الف) گرد آوری، ثبت و انتشار خاطرات، تاریخ و فرهنگ اسیران ایرانی در جنگ تحمیلی عراق علیه ایران از جمله خاطرات و شرح حال روحانی مجاهد شهید حجه الاسلام و المسلمین سید علی اکبر ابوترابی.
ب) نشر وتبلیغ فرهنگ اسلامی و انقلابی آزادگان از طریق فیلم، داستان، برنامه های مستند تلویزیونی، نشر الکترونیکی و نرم افزارهای کامپیوتری، انتشار نشریه ومجله و سایر ابزار فرهنگی و هنری.
ج) ارائه خدمات فرهنگی به آزادگان و خانواده‌های آنان، دیدارهای سالانه بمنظور حفظ و تقویت روحیه ایثارگری
د) نشر و تبلیغ معارف قرآن و اهل بیت (ع) بوسیله آزادگان با توجه به تجارب دوران اسارت.
و) گرامیداشت یاد و نام آزادگان در مناسبت‌ها و قالب های ملی و رسمی همچون مطبوعات، رسانه های جمعی، و انجام هرگونه اقدامات ضروری.
ه) تمهید بستر مناسب برای دفاع از هویت و حقوق آزادگان در داخل و خارج کشور.
ی) ایجاد فعالیت های تحقیقاتی و پرورشی در زمینه موضوع و اهداف مؤسسه.
 
 
ماده ۹- کلیه فعالیت‌ها و اقدامات مؤسسه بایستی در چهار جوب قوانین و مقررات موضوعه کشوری و سیاستهای فرهنگی مصوب شورای عالی انقلاب فرهنگی و هماهنگ با برنامه های فرهنگی وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی صورت پذیرد.
 
ماده ۱۰- هرگونه تغییر در موضوع و اهداف مؤسسه بایستی قبل از ثبت تغییرات با اطلاع و تایید دبیرخانه هیات رسیدگی به امور مراکز انجام گردد.
 
ماده ۱۱- به منظور نیل به اهداف و موضوع فعالیت های فرهنگی هنری پیش بینی شده در اساسنامه، مؤسسه می‌تواند با رعایت مقررات مربوطه به عملیات زیر مبادرت نماید :
- تهیه و تأمین مواد و کالاهای مورد نیاز و تدارک وسایل و ابزار کار و تلاش به منظور تامین هزینه های مؤسسه.
- سرمایه گذاری و مشارکت با اشخاص حقیقی و حقوقی به منظور بالا بردن سطح کار آیی و توانایی های مؤسسه و نیز ایجاد و تاسیس شرکت و مؤسسه یا قبول سهام شرکت ها.
- انعقاد قرارداد و انجام معاملات مجاز در محدوده اهداف و موضوع اساسنامه.
- تحصیل یا اعطای وام یا اعتبار از اشخاص، بانکها، مؤسسات اعتباری، سازمانهای دولتی و عمومی و قبول هدایا و اعطای جوایز.
 
 
ماده ۱۲- هرگاه انجام و اجرای برنامه‌ها و فعالیت های مؤسسه با وظائف و اختیارات برخی از سازمانها و مؤسسات دولتی و نهادهای انقلابی و وزارتخانه ارتباط داشته باشد، قبل از انجام و اجرای آن نسبت به کسب مجوز از مراکز ذکر شده ذی ربط اقدام خواهد شد.
 
فصل دوم : ارکان مؤسسه
ماده ۱۳ – ارکان اصلی و تشکیلات اساسی مؤسسه به شرح زیر است.
الف) مؤسسان.
ب) هیات مدیره.
ج) مدیر عامل.
 
ماده ۱۴- مؤسسه فرهنگی هنری پیام آزادگان با تصمیم و تصویب مؤسسان که اسامی و مشخصات آنان در ذیل اساسنامه درج گردیده و آن را امضاء کرده اند، تاسیس شده و مؤسسان اولیه مجمع عمومی را تشکیل می‌دهند.
تبصره : اعضای مجمع عمومی بر اساس ضوابط و مقرراتی که توسط مؤسسان اولیه تصویب خواهد شد، و با اطلاع قبلي و تأييد هيأت رسيدگي به امور مؤسسات و مراكز فرهنگي هنري قابل افزایش هستند.
 
 
ماده ۱۵- موسسان هیچگونه تملکی بر اموال و دارائی های مؤسسه ندارند همچنین حق برداشت و یا تخصیص هیچگونه سودی اعم از سود سهام یا سرمایه را نداشته و خود و وابستگان درجه یک آنها نمی‌توانند مبادرت به انجام معاملات با مؤسسه بنمایند.
 
ماده ۱۶- وظائف مؤسسان به شرح زیل است :
الف ) تصویب اساسنامه
ب) انتخاب اولیه هیات مدیره و مدیر عامل مؤسسه.
 
 
ماده۱۷ – مؤسسان از بدو تاسیس مؤسسه و پس از برگزاری مجمع عمومی به عنوان مجمع، مسؤول سیاست گذاری و تصمیم گیری و تعیین کننده خط مشی کلی مؤسسه بوده و دارای اختیارات و وظائف زیر می‌باشد.
الف) تصویب بودجه و تراز مالی
ب) تعیین سیاست های کلی و خط و مشی و برنامه های آتی و تصویب آیین نامه و دستور العمل اجرایی مؤسسه.
ج) انتخاب هیات مدیره و مدیر عامل و در صورت لزوم بازرس.
د) استماع گزارش هیات مدیره و مدیر عامل و رسیدگی به آن و اظهار نظر در باره گزارش بازرس (درصورت انتخاب).
ه) تصویب و قبول عضویت اعضای جدید مؤسسه با رعایت ضوابط مصوب مؤسسان و اطلاع دبیر خانه هیات رسیدگی به امور مراکز فرهنگی.
و) تعیین روزنامه کثیر الانتشار جهت درج آگهی‌ها و دعوت نامه های مؤسسه و انتشار تصمیمات قانونی.
ز) تغییر و اصلاح مواد اساسنامه و انحلال مؤسسه با رعایت ضوابط قانونی و با تایید قبلی هیات رسیدگی به امور مراکز فرهنگی.
 
 
ماده ۱۸- جلسات مجمع عمومی سالی یک بار تشکیل خواهد شد و با حضور اکثریت اعضاء رسمیت می‌یابد. تصمیمات ئنمجمع با اکثریت آراء حاضرین اتخاذ خواهد شد. تشکیل جلسات عادی مجمع عمومی به طور فوق العاده در هر زمان بلامانع است.
 
ماده ۱۹- جلسات مجمع عمومی به درخواست رئیس هیات مدیره یا مدیر عامل قابل تشکیل است و در دعوتنامه که به صورت کتبی خواهد بود، دستور جلسه و زمان و مکان جلسه قید می‌شود.
 
ماده ۲۰- امور اجرایی موسسه توسط هیات مدیره ای است که حداقل دو نفر از بین مؤسسان عضو آن خواهد شد. مدت عضویت دو سال و قابل تمدید است.
 
ماده ۲۱- جلسات هیات مدیره با حضور اکثریت اعضاء رسمیت یافته و تصمیمات متخذه با اکثریت آراء موافق خواهد بود.
 
ماده ۲۲- هیات مدیره در اولین جلسه از بین خود یک نفر را به عنوان رئیس هیات مدیره بر خواهد گزید. همچنین هیات مدیره می‌تواند در صورت لزوم برای سایر اعضاء سمت های دیگری تعیین نماید. تجدید انتخاب هیات مدیره برای دوره های بعدی بلامانع است و رئیس هیات مدیره می‌تواند در عین حال سمت مدیر عامل مؤسسه را دارا باشد.
 
ماده ۲۳ – هیات مدیره به عنوان نمایندگان قانونی مؤسسه دارای کلیه اختیارات لازمه قانونی اجرایی بوده و می‌توانند وظائف محوله را بین خود تقسیم نمایند و اهم وظائف آنان به شرح زیر است :
- حفظ و حراست از اموال مؤسسه و تهیه صورت دارائی از اموال آن.
- رسیدگی به حسابهای مؤسسه و پرداخت بدهی‌ها و وصول مطالبات.
- اجرای مصوبات مجمع عمومی (مؤسسان ) در ارتباط با امور مؤسسه.
- تهیه و تنظیم بودجه و تراز مالی و تنظیم آیئن نامه و دستورالعمل و روش های اجرای آن پس از تصویب مجمع.
- افتتاح حساب در بانک‌ها و خرید و فروش و اجاره و عقد قراردادهای لازم با اشخاص.
- طرح و تعقیب دعاوی اعم از حقوقی و جزایی در مراحل مختلف دادرسی و ارجاع دعوی به داوری و تعیین دارور انتخاب وکیل با حق توکیل غیر و اعطای اختیارات لازم به وکلاء و عزل آنان، قطع و فصل دعاوی از طریق صلح و سازش، پیگیری و انجام کلیه امور و مسائل قضایی، مالیاتی، ثبتی و انجام کلیه اقدامات و تشریفات قانونی و اقدام به ثبت و انتشار آنها و انجام امور مؤسسه در حدود ضوابط اساسنامه.
 
 
ماده ۲۴- هیات مدیره می‌تواند تمام یا قسمتی از وظائف خود را به مدیر عامل تفویض نماید و مدیر عامل نیز می‌تواند یک نفر را به سمت قائم مقام خود انتخاب و قسمتی از وظائف محوله را به وی واگذار کند. مدیر عامل برای دوره دو ساله انتخاب می‌شود و تجدید انتخاب او بلامانع است.
 
ماده ۲۵- مدیر عامل مؤسسه به عنوان مجری تصمیمات هیات مدیره، مسؤولیت های اداری و اجرایی مؤسسه را عهده دار است و می‌تواند با داشتن حق عزل و نصب کارکنان، اداره و تمشیت امور و تدوین طرح‌ها و ایجاد ارتباط و همکاری با سازمان های دولتی و خصوصی و اشخاص حقیقی و جلب مشارکت آنها در انجام فعالیت های مؤسسه، اقدامات لازم را انجام دهد و در قبال مؤسسه و هیات مدیره مسؤول است.
 
ماده ۲۶- مؤسسان (مجمع عمومی ) می‌تواند به منظور بررسی اسناد و تهیه گزارش از وضعیت حسابداری سالانه و اعلام نظر در باره گزارش مدیر عامل وهیات مدیره یک نفر را به عنوان بازرس اصلی برای یک سال از بین خود یا خارج انتخاب نمایند. بازرس نباید از اعضای هیات مدیره باشد.
 
ماده ۲۷- بازرس بدون اینکه حق دخالت مستقیم در امور اجرایی مؤسسه را داشته باشد، در هر زمان می‌تواند به اسناد و پرونده‌ها مراجعه و اطلاعات لازمه را کسب و عنداللزوم تذکرات ضروری را به مسؤولان و متصدیان امر بدهد و در صورت برخورد با نارسائی یا تخلف در حین رسیدگی خود، مراتب را به مؤسسان (مجمع عمومی) اطلاع دهد.
 
 
فصل سوم : امور مالی، عمومی، محاسباتی، انحلال و تصفیه
ماده ۲۸- سال مالی از اول فروردین هر سال آغاز و به پایان همان سال ختم می‌شود، مگر سال اول که از تاریخ تاسیس شروع و به پایان همان سال خاتمه می‌یابد.
 
ماده ۲۹- کلیه اسناد مالی تعهد آور و قراردادها و اسناد و اوراق بانکی از قبیل چک، سفته و برات مربوط به مؤسسه با امضای مدیر عامل و یک نفر از اعضای هیات مدیره و مهر مؤسسه اعتبار خواهد داشت.
 
ماده ۳۰- مدیر عامل می‌تواند امضای تمام یا قسمتی از اسناد یاد شده و مکاتبات مؤسسه را به قائم مقام خود (در صورت انتخاب ) و یا یکی از اعضای هیات مدیره تفویض نماید.
 
ماده ۳۱- کلیه اموال و دارایی که به مؤسسه تعلق گرفته یا بعداً به دارایی آن افزوده شود، در دفاتر مربوط ثبت خواهد شد و پس از کسر هزینه های جاری و قانونی، در جهت اهداف مؤسسه مصرف خواهد شد و مؤسسان هیچگونه مالکیتی بر این اموال ندارند.
 
ماده ۳۲- در صورت فوت، حجر يا استعفاي يك يا چند نفر از مؤسسان يا هيأت مديره و مديرعامل موجب انحلال مؤسسه نخواهد بود و عضو جانشين با ساير اعضاء وظيفه محوله را تا معرفي عضو جديد توسط اعضاء مؤسسه و تأئيد هيأت رسيدگي به امور مراكز فرهنگي انجام خواهند داد. ورثه يا قيم متوفي يا محجور در خصوص معرفي عضو جديد اولويت نخواهند داشت و عودت اموال مربوط به متوفي و محجور از مؤسسه به صاحبان حق براساس قوانين موضوعه كشور خواهد بود.
 
ماده ۳۳- انحلال مؤسسه با رای موافق آراء پنج نفر از اعضای مؤسس اولیه امکان پذیر است.
 
ماده ۳۴- انحلال: در صورت انحلال مؤسسه مدیر تصفیه ای به انتخاب مؤسسان (مجمع عمومی) از بین اعضاء یا خارج تعیین خواهد شد. مدیر تصفیه موظف است به حساب مطالبات و دیون و کلیه اموال و دارایی های مؤسسه رسیدگی و نسبت به وصول مطالبات و پرداخت بدهی‌ها اقدام و گزارش نهایی را به مؤسسان (مجمع عمومی) تسلیم نموده. پس از اداء دیون و وصول مطالبات مؤسسه، نسبت به واگذاری اموال و املاک آن به آزادگان نیازمند یا مؤسسات خیریه داخل کشور با نظر ولی فقیه یا نماینده ایشان اقدام نماید.
 
ماده ۳۵- در باره مسائلی که در این اساسنامه پیش بینی نشده طبق مقررات قانون حاکم بر مؤسسات غیر تجاری و ضوابط تاسیس مؤسسات و مراکز فرهنگی مصوب شورای عالی انقلاب فرهنگی رفتار خواهد شد.
 
 
- این اساسنامه در سه فصل مشتمل بر ۳۵ ماده در جلسه مورخ ۱۴/۸/۸۳ هیأت مؤسس مؤسسه فرهنگی هنری پیام آزادگان با حضور کلیه اعضاء قرائت و به اتفاق آراء تصویب شد
 
 
مشخصات و امضاء مؤسسان :
۱- سید محمد حسن ابوترابی فرد
۲- عبدالمجید رحمانیان کوشککی
۳- سعید اوحدی
۴- سعید اسماعیلی
۵- بیژن کیانی
۶- غلامعلی قاسمی
۷- علی اصغر صالح آبادی