۲۴۵هزار تومان دیگر از حباب بازار سکه تخلیه شد

۱۳۹۷/۰۵/۱۵
در بازار آزاد تهران

در بازار آزاد تهران، قیمت هر قطعه سکه تمام بهار آزادی طرح جدید با ۲۴۵ هزار تومان کاهش، به سه میلیون و ۴۳۵ هزار تومان رسید.

 

 

در جریان معاملات امروز(دوشنبه) بازار آزاد تهران، قیمت هر قطعه سکه تمام بهار آزادی طرح جدید با ۲۴۵ هزار تومان کاهش، به سه میلیون و ۴۲۰ هزار تومان رسید.

همچنین هر قطعه سکه تمام بهار آزادی طرح قدیم نیز با ۱۰۵ هزار تومان کاهش به سه میلیون و ۲۵۶ هزار تومان رسید. هر نیم سکه ۸۰ هزار تومان و هر ربع سکه ۵۰ هزارتومان ارزان شد و نرخ آن به ترتیب به یک میلیون و ۶۹۰ هزار تومان و ۸۷۰ هزار تومان رسید.

هر سکه یک گرمی نیز ۵۰۰ هزار تومان است.

 

 

* آ

مهر

 

 

اضافه کردن دیدگاه جدید