یادواره شهدای منطقه لنگیر سفلی با محوریت آزاده شهید سید غالب تیمار

۱۳۹۶/۰۶/۲۲
یادواره شهدا

یادواره شهدای منطقه لنگیر سفلی با محوریت آزاده شهید سید غالب تیمار شبانگاه ۱۵ شهریور سال ۹۶ در مسجد روستا و با حضور مردم و مسولین محلی و جمعی از آزادگان بهبهان برگزار شد. در این یادواره پس از قرائت قران و سخنرانی امام جمعه موقت سردشت. حاج رمضان استادیان یار و همدم سید غالب در اسارت در مورد ویژگی ها و خاطرات این آزاده شهید سخنان زیبایی را بیان نمود. در این مراسم هدایی به رسم یاد بود به خانواده پنج شهید روستا اهدا شد. در انتها از میهمانا پذیرایی به عمل آمد

 

* آ 

 

 

 

اضافه کردن دیدگاه جدید