گفتگو با دکتر رمضان مدیر عامل شرکت خودكفائي اقتصادي آزادگان

۱۳۹۲/۱۱/۲۹

چندی پیش با هماهنگی روابط عمومی موسسه فرهنگی پیام آزادگان با اقای دکتر رمضان مدیر عامل شرکت خودكفائي اقتصادي آزادگان سوالاتی جهت استحضار آزادگان مطرح گردید که به صورت زیر می باشد .