گفتگوی پیام آزادگان با مجریان پژوهش عوامل استحکام خانواده آزادگان

۱۳۹۵/۱۰/۲۹

 

 
به گزارش پایگاه اطلاع رسانی پیام آزادگان ، "بررسی عوامل موثر بر استحکام خانواده آزادگان" عنوان پژوهشی است که آیدین باقری دانشجوی دکترای جامعه شناسی ومهدی آهنگران کارشناس ارشد جامعه شناسی برای موسسه فرهنگی هنری پیام آزادگان زیر نظر دکتر حسن بهشتی پور انجام داده اند.دراین باره پایگاه اطلاع رسانی پیام آزادگان گفتگویی با این دو پژوهشگر جوان ومعاون پژوهشی این موسسه داشته است که خلاصه آن به شرح زیر است:
 
 

 

آیدین باقری دانشجوی دکترای جامعه شناسی:

هشتصد خانوارآزاده در این پژوهش با ماهمکاری کردند وپرسش نامه هایی را که به آنها دادیم تکمیل کردند.

در فضای جنگ وضعیت فرهنگی خاصی فراهم می شود و ما در وضعیتی قرار می گیریم که بیشتر معطوف به یک وضعیت ارزشی خاص است که من از آن به عنوان صنعت فرهنگ جنگ یاد می کنم. وقتی جنگ تمام می شود این فرهنگ هم رو به افول می رود؛ مثل دیوار نوشته های سطح شهرموقع انتخابات که با تغییر فضا به حالت عادی بر می گردد.
دربستری که جنگ اتفاق افتاد، همبستگی شدیدی برجامعه حاکم بود. اینکه پس از جنگ جامعه نگاهی ذره بینی داشته باشد ومسئولیت خود را در قبال کسانی که ایثار وگذشت کرده اند فراموش کند چندان قابل توجیه نیست. در سفری که به زاهدان داشتیم وضعیت آزادگان برای من غیرقابل باور بود چرا که کمترین امکانات هم برای آزادگان فراهم نبود.
 در سایر کشورها به وضعیت آزادگان به صورت ملی نگاه می شود. در ایران متاسفانه نگاه متفاوت است وبرداشت هایی می شود که چندان منطقی نیست.
دلیل آن این است که بعد از ورود آزادگان، بسترهای لازم برای شناخت جامعه از ایثارگری آزادگان فراهم نشد.
به گفته آزادگان پس از بازگشتشان به کشور، تنها یک جلسات مشاوره برای آنها تدارک دیده شد که کافی نبود وبستر لازم برای حضور آزادگان در جامعه فراهم نشد.

 

 

مهدی آهنگران:

یکی از حوزه هایی که ما در پژوهش خود بر روی آن متمرکز شدیم، آسیب شناسی درون جامعه آزادگان بود. برخی آزادگان با فرزندانشان تفاوت دیدگاه دارند ودراین پژوهش هدف ما بازتولید ارزشها وشناسایی نقاط ضعف وقوت بود. درجریان تحقیق ما شاهد یک شکاف فکری بودیم به این معنی که برخی فرزندان آزادگان نمی توانستند به درستی با پدر ومادر خود ارتباط برقرار کنند.

درجامعه ما روی فرهنگ جنگ وارزشهایی که در گذشته حاکم بر جامعه بود هیچ کاری نشده به طوری که متاسفانه این تلقی به وجود می آید که این ارزشها فراموش شده اند.

درجریان پژوهش ما متوجه شدیم که بیشتر ازاینکه روی جامعه برای درک ارزشها وایثارگریهای آزادگان کارشود، از آزادگان انتظار می رود کاری کنند که جامعه آنها را بپذیرد. در پژوهش، ما روی این مبحث کار کردیم که چرا جامعه با نگاه ترحم آمیزبه آزاده نگاه می کند؟!

براین اساس باید گفت مهمترین مشکل ومعضل جامعه آزادگان، خلاء مباحث فرهنگی و فرهنگ سازی در جامعه است.

ما در پژوهش این ایده را پیشنهاد دادیم که فرهنگ وارزشهای ایثار وآزادگی را نخست رسانه ها به خود خانواده آزادگان وبعد به جامعه منتقل کنند. بسیاری از خانواده های آزادگان گرفتار مشکلات معیشتی هستند و دراین شرایط برخی آزاداگان حتی نمی توانند با فرزندان خود ارتباط برقرار کنند.
یکی از ایده های دیگر که در این پژوهش به نهادهای متولی امور فرهنگی پیشنهاد داده ایم، این است که این نهادها از طریق رسانه ها وکتاب های درسی این ارزشها را به جامعه منتقل کنند.
 
در پژوهش اخیر ما به منابع خارجی بسیار زیادی هم مراجعه کردیم؛ ولی نکته جالب اینکه خروجی که ما از پژوهش گرفتیم با نمونه های خارجی بسیار فاصله دارد.
با توجه به تفاوت های عمیق فرهنگی، در پژوهش، تطبیق تجربیات اسرای غیر ایرانی با آزادگان ایرانی بسیارمشکل بود.

بیشترین کمک را از تجربیات اسرای روس گرفتیم واین حقیقت راباید مورد تاکید قرار دهم که درهدایت ونظارت برپژوهش ما، آقای دکتر بهشتی پور حقیقتا یک استاد نمونه وراهنمای فوق العاده بودند وبیشترین کمک را در انجام این  پژوهش به ما کردند.


 
در ایران هیچ سابقه پژوهشی و نمونه ای که معضلات آزادگان را مورد مطالعه قرار داده باشد، اصلا نداشتیم واز تنها منبعی که توانستیم بهره ببریم کتاب جامعه شناسی جنگ  اثر دکتر شایان مهر بود.
این پژوهش از نظر من دستاوردهای زیادی دارد اما مهمترین نتیجه آن با توجه تعبیرالماسهای درخشان ازسوی مقام معظم رهبری، ضرورت کارفرهنگی و فرهنگ سازی برای شناخت هرچه بیشتر ارزشهای جامعه هدف است.
 
 

 

فرزانه قلعه قوند معاونت پژوهشی موسسه فرهنگی هنری پیام آزادگان:

مطالعه معضلات خانواده آزادگان همیشه از دغدغه های اصلی ما بود.  پیش از این هیچ کار پژوهشی مهمی در حوزه این مشکلات انجام نشده بود. این پژوهش یک طرح در سطح ملی محسوب می شود که تاحد زیادی مرهون راهنمایی های دکتر حسن بهشتی پوراست. در حین کاراساتید بزرگی نظیر دکتر شایان مهرنیز با ما همکاری کردند. در طرح سوالات اصلی این پژوهش دچار مشکلات اساسی بودیم، چون جامعه هدف، خاص بود ونمی شد هر سوالی را مطرح کرد که حساسیت زا نباشد.

انجام پژوهش حاضر، به سفارش موسسه یا نهاد خاصی نبوده است، بلکه براساس نیازهای فرهنگی جامعه، موسسه پیام آزادگان این طرح پژوهشی را به انجام رسانده است.

پایگاه اطلاع رسانی پیام آزادگان

خبرنگار:سید طبیب تقی زاده

اضافه کردن دیدگاه جدید