کوله نوشته های زائرین اربعین+تصاویر

۱۳۹۵/۰۸/۲۹

اغلب راهپیمایان اربعین، کوله پشتی آنهاست. کوله هایی با دل نوشته هایی که باور زائر است. نوعی شعار، که اعتقاد آنها است.

 

اضافه کردن دیدگاه جدید