چه کسی مسئول و پاسخگوی اعتراض خیابانی ایثارگران بویژه آزادگان است؟

۱۳۹۲/۰۴/۲۵

مطلب وارده یک آزاده

صبح امروز ۲۵/۴/۹۲ برای چندمین بار گروهی از آزادگان  به دلیل عدم پرداخت یا تاخیر در پرداخت معوقات خود ،مقابل یکی از مراکز رسمی دولتی تجمع کردند. دراین باب سخن فراوان است اما در این فرصت  قصد بازگویی آن را نداریم.

اما این سوال جدی مطرح است که عوامل و علل این گونه تجمعات چیست؟ راهکار جلوگیری از آن کدام است و چه کسانی و یا سازمانهایی در این زمینه پاسخگو هستند. وآیا به وظایف خود عمل کرده اند؟

این سئوالات و سئوالات دیگری که وجود دارد یک بار برای هیشه باید پاسخ داده شود

فراموش نکنیم ایثارگران قانع ترین قشر از مردم شریف ایران هستند. جان عزیز خود رابرای کشور و نظام و اسلام برکف دست گرفتند و بهای سنگینی پرداختند. مطمنئنا قاطبه آنان همچنان بر عهد خود پایبندند و عقبه درخشان خود را به هیچ چیز دیگری نمیفروشند. اما مشکلاتی هم دارند، حقوق و مطالباتی هم دارند. ایکاش برخی از مدیران بنیادی که مسئول مستقیم امور ایثارگری آنان است ادبیات و شیوه برخورد وتعامل با آنان را متناسب با شان و نیاز آنان می دانست. ما که خبر این تجمعات را در رسانه ها می خوانیم به غیرتمان بر می خورد!

عزیزان مسئول در بنیاد شهید شما چطور!؟