چمران: فضاي سبز پايتخت شرايط خوبي ندارد

۱۳۹۱/۰۴/۳۱

چمران: فضاي سبز پايتخت شرايط خوبي ندارد

 

 

رييس شوراي اسلامي شهر تهران با بيان اينكه از بين بردن باغات "ازگل" در غفلت شوراي شهر رخ نداده است، گفت: اين طور نيست كه به يك باره حجم عظيم درختان كهن باغات "ازگل" از بين رفته باشد و اين اتفاق به صورت تدريجي رخ داده است.

 

 

مهدي چمران، با اشاره به تشكيل كميته سه نفره‌اي به منظور بررسي چگونگي از بين رفتن بخشي از باغات منطقه ازگل تهران، اظهار كرد: از بين رفتن باغات تنها به منطقه ازگل ختم نمي‌شود و در محدوده طرشت نيز وضعيت مشابهي وجود دارد.

 

 

وي همچنين به تخريب بخش زيادي از باغات منطقه شميران در طول سال‌هاي گذشته اشاره كرد و گفت: اراضي بسياري از باغات اين منطقه تفكيك و هم‌اكنون فضاي مشجر آنها به آپارتمان تبديل شده است.

 

 

چمران در پاسخ به اينكه آيا از بين رفتن چندين هزار متر مربع از باغات ازگل در غفلت شوراي شهر رخ داده است، گفت: نمي‌توان گفت كه شوراي شهر از اين موضوع غافل بوده است، چندين بار در طول سال‌هاي گذشته از اين منطقه بازديد كرده‌ام و پيگيري‌هايي هم توسط شوراي شهر صورت گرفته بود، اما مسائلي وجود دارد كه پس از اعلام نظر كميته سه نفره در اين باره صحبت خواهم كرد.

 

 

 

كميسيون ماده ۷ مصوبه‌اي كه مجوز تخريب باغات را صادر كند، نداشته است

 

 

رييس شوراي شهر تهران در پاسخ به اينكه ممكن است كميسيون ماده ۷ از تخريب اين باغات بي‌اطلاع بوده باشد؟ به ايسنا گفت: كليه مصوبات كميسيون ماده ۷ در راستاي حفظ حراست از باغات و فضاي سبز شهر است، قطعا اين كميسيون مصوبه‌اي كه مجوز تخريب چندين هزار مترمربع از باغات ازگل را صادر كند، نداشته است.

 

 

وي يادآور شد: اعضاي اين كميسيون گاهي براي تعيين تكليف يك درخت كهنسال ساعتي به بحث مي‌نشينند و تلاش مي‌كنند با تغيير نقشه و توصيه راهكارهاي اين چنيني درخت را حفظ كنند.

 

 

چمران با اشاره به اينكه فضاي سبز پايتخت شرايط خوبي ندارد، تاكيد كرد: اگرچه سرانه فضاي سبز در سال‌هاي اخير افزايش يافته اما نهال‌هاي چند ساله قطعا جاي درختان كهنسال را براي پايتخت نمي‌گيرند و ارزش بي‌نظير درختان كهن باغات با كاشت چند نهال به جاي آن برابري نمي‌كند.

 

 

انتهاي پيام