پذیرش شرکت خودکفایی آزادگان در فرابورس

۱۳۹۳/۰۴/۲۲

به گزارش خبرنگار پایگاه اطلاع رسانی پیام آزادگان ، به نقل از دکتر رمضان مدیر عامل شرکت اقتصادی خودکفایی آزادگان ، طی جلسه ای که با شرکت فرابورس ، جهت بررسی و اقدامات ورود نماد شرکت اقتصادی خودکفایی آزادگان به عرصه معاملاتی شرکت فرابورس داشتند مقرر گردیده است، از ابتدای مهرماه سال جاری این اقدام صورت پذیرد .

در همین راستا شرکت فرابورس پس از اخذ مستندات لازم و اجرای ضوابط و آیین نامه های مربوط ،پس از موافقت ورود شرکت خودکفایی در نزد شرکت فرابورس در قالب یک شرکت سرمایه گذاری ، این مستندات را منطبق با آیین نامه های انضباطی بورس مورد تایید قرار داد و به صورت قانونی و مستند به این آئین نامه ها شرکت خودکفایی به صورت مستقل از شرکت های زیر مجموعه نیز در فرابورس قرار می گیرد .

به منظور تکمیل اطلاعات و ارائه توضیحات لازم  در این خصوص خبرنگار پیام آزادگان مصاحبه ای با مدیر عامل شرکت خواهد داشت.