نیم صفحه روزنامه‌های ورزشی دوشنبه ۲۴ خرداد

۱۳۹۵/۰۳/۲۴

تصاویر نیم صفحه روزنامه‌های ورزشی چاپ امروز ( بیست و چهارم خرداد) به مسائل مختلف ورزشی از جمله فوتبال اختصاص دارد.

 

 

 
از دعوای برانکو و کی روش تا نه گفتن عالیشاه به استقلال
 
از دعوای برانکو و کی روش تا نه گفتن عالیشاه به استقلال
 
از دعوای برانکو و کی روش تا نه گفتن عالیشاه به استقلال
 
از دعوای برانکو و کی روش تا نه گفتن عالیشاه به استقلال
از دعوای برانکو و کی روش تا نه گفتن عالیشاه به استقلال
از دعوای برانکو و کی روش تا نه گفتن عالیشاه به استقلال
 
از دعوای برانکو و کی روش تا نه گفتن عالیشاه به استقلال
 

 

*ک/

اضافه کردن دیدگاه جدید