نوجوانان و جوانان عازم اردو راهیان نور با رهبر انقلاب دیدار کردند

۱۳۹۶/۱۲/۱۹
پیش از ظهر امروز

نوجوانان و جوانان تهرانی و البرزی عازم اردوهای راهیان نور، پیش از ظهر امروز با رهبرانقلاب دیدار کردند.

 

 

نوجوانان و جوانان تهرانی و البرزی عازم اردوهای راهیان نور، پیش از ظهر امروز با حضرت آیت الله خامنه ای رهبرانقلاب اسلامی دیدار کردند.

 

 

* آ 

مهر

 

اضافه کردن دیدگاه جدید