نماینده موسسه فرهنگی هنری پیام آزادگان گیلان نیکی

۱۳۹۶/۰۶/۲۱
دیدارهمراه آزاده آقای گرانمایه با آقای دکتر متخصص اورتپد شهرستان رشت وحامی آزادگان دکتر عباسی مقدم  دیدار ودرباره مفاصل واستخوان بندی و درباره آزادگان صحبت کردند. دوشنبه ۲۱ شهریور

 

* آ 

 

 

اضافه کردن دیدگاه جدید