موفقیت علمی مهدی بابایی فرزند آزاده

۱۳۹۵/۱۲/۰۱به گزارش پایگاه اطلاع رسانی پیام آزادگان؛ مهدی بابایی هتکه لویی فرزند آزاده، دانشجوی رشته دندان پزشکی دانشگاه علوم پزشکی مازندران در جشنواره ملی ایثار رتبه برتر علمی را کسب کرد. این فرزند آزاده ودو دانشجوی دیگر، فاطمه نقی پور درزی دانشجوی رشته دندان پزشکی دانشگاه علوم پزشکی بابل وزهرا الله قلی پور دانشجوی رشته دارو سازی دانشگاه علوم پزشکی مازندران رتبه های برتر علمی شاهد وایثار گر کلان منطقه یک آمایشی کشور را کسب کردند وبه جشنواره ملی ایثار راه یافتند جشنواره آموزشی وپژوهشی جایزه ملی ایثار با مشارکت وزارت علوم تحقیقات وفناوری، وزارت بهداشت درمان وآموزش پزشکی، آموزش وپرورش، دانشگاه آزاد اسلامی وبنیاد شهید وامور ایثار گران باشرکت دانشجویان شاهد وایثار گر برگزار می شود.

موسسه فرهنگی هنری پیام آزادگان موفقیت مهدی بابایی فرزند آزاده را در این جشنواره تبریک عرض نموده وبرای این فرزند آزاده وفرزندان همه ایثار گران وشهدا موفقیت های بیشتری را در همه عرصه های زندگی آرزو مند است.

اضافه کردن دیدگاه جدید