موضع عراق در پایبندی به تحریمهای امریکا برخاسته از منافع کشور است

۱۳۹۷/۰۵/۲۱
دفتر حیدر العبادی

سخنگوی دفتر نخست وزیر عراق تاکید کرد که موضع بغداد در قبال تحریم های آمریکا علیه ایران برخاسته از منافع ملت عراق است.

 

 

 به نقل از روسیا الیوم، سعد الحدیثی، سخنگوی دفتر حیدر العبادی نخست وزیر عراق تاکید کرد: مواضع عراق دربرابر تحریم های آمریکا علیه ایران برخاسته از منافع کلی این کشور است.

وی در ادامه افزود: مواضع عراق در برابر این تحریم ها ناپخته و سریع نبود بلکه بعد از بررسی های زیاد و در نظر گرفتن منافع کشور و عراقی ها صورت گرفته و مواضع کشورهای دیگر و یا احزاب سیاسی در آن دخیل نیست.

الحدیثی تاکید کرد: دولت عراق نمی تواند مواضعی را اتخاذ کند که با منافع ملت عراق در تضاد است و پایبندی به تحریم های آمریکا علیه ایران برخاسته از این منافع است.

العبادی پیشتر از پایبندی کشورش بر تحریم های آمریکا علیه ایران خبر داده بود.

این در حالی است که جریانهای مختلف عراقی ضمن محکوم کردن تحریمهای امریکا علیه ایران بر لزوم ایستادن دولت و ملت عراق در کنار دولت و ملت ایران تأکید کرده اند.

 

 

* آ

مهر

 

 

اضافه کردن دیدگاه جدید