مسافران از سفرهای غیر ضروری به شمال تهران خودداری کنند

۱۳۹۸/۰۱/۱۲
فرماندار شمیرانات

فرماندار شمیرانات گفت: مسافران و شهروندان از توقف کنار رودخانه‌ها و مسیل‌ها و سلفی گرفتن با رود‌خانه‌های

خروشان به شدت بپرهیزند.

 

سیاوش شهریور فرماندار شمیرانات  اظهار داشت: مسافران از سفرهای غیر ضروری به شمال تهران بویژه بخش های لواسانات و رودبار قصران تا مساعد شدن هوا جداً خودداری کنند.

وی با اشاره بر اهمیت فرهنگ سازی تأکید کرد: باید بدون ایجاد نگرانی برای مردم، آنان را از خطرات احتمالی آگاه کنیم تا بتوان با همکاری شهروندان با هر حادثه‌ای مقابله کرد.

 فرماندار شمیرانات با بیان اینکه ظرفیت کلی سد لتیان حدود ۷۵ میلیون متر مکعب است گفت: در حال حاضر حدود ۴۵ میلیون متر مکعب از ظرفیت این سد پر شده است و حدوداً ۳۰ میلیون متر مکعب از ظرفیت نهایی هنوز باقی مانده و دبی آب رودخانه به ۱۷۱ متر مکعب در ثانیه رسیده است.

شهریور تأکید کرد: مسافران و شهروندان از توقف کنار رودخانه‌ها و مسیل‌ها و سلفی گرفتن با رود‌خانه‌های خروشان به شدت بپرهیزند.

 

 

 

* آ

فارس

 

اضافه کردن دیدگاه جدید