مراسم ویژه علم بندان درهیئت ازادگان بیرجند+ تصویر

۱۳۹۶/۰۶/۳۱
به مناسبت فرا رسیدن ماه محرم

همزمان باشب اول ماه محرم  واغازبرنامه های فرهنگی دهه اول ،مراسم ویژه علم بندان درهیئت ازادگان بیرجندبرگزارگردید

 

 

 

 

* ا 

 

اضافه کردن دیدگاه جدید