مجبوریم نسخه بیماران را آزاد محاسبه کنیم

۱۳۹۷/۱۰/۲۶
در نامه ای به سرپرست سازمان تامین اجتماعی مطرح شد

رئیس انجمن داروسازان ایران، در نامه ای به سرپرست سازمان تامین اجتماعی، نسبت به تبعات بحرانی شدن نقدینگی داروخانه ها هشدار داد.

 

 

 در نامه محمدباقر ضیاء رئیس انجمن داروسازان ایران، خطاب به محمدحسن زدا سرپرست سازمان تامین اجتماعی، نسبت به پرداخت نشدن مطالبات معوقه داروخانه های طرف قرارداد تامین اجتماعی، ابراز گلایه شده است.

در این نامه، با اشاره به وخیم شدن شرایط اقتصادی کشور، آمده است که ادامه حیات داروخانه ها در این اوضاع و احوال سخت شده و باعث گردیده چک های داروخانه ها برگشت بخورد.

رئیس انجمن داروسازان ایران، نسبت به نگاه یک سویه سازمان تامین اجتماعی در تعامل با داروخانه ها انتقاد کرده و عنوان داشته است که تاخیر در پرداخت حق بیمه پرسنل داروخانه ها، با جریمه های تامین اجتماعی مواجه می شود. در حالی که مطالبات داروخانه ها با تاخیرهای چند ماهه پرداخت می شود.

در این نامه خطاب به سرپرست سازمان تامین اجتماعی، آمده است که در صورت تداوم این روند و پرداخت نشدن مطالبات داروخانه ها، چاره ای نیست جز اینکه نسخه های بیماران به صورت آزاد محاسبه شود.

 

 

 

 

* آ

مهر

اضافه کردن دیدگاه جدید